Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Unimag, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо румънско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Mallcar е част от Пловдив Тех Парк АД, дружество със седалище и адрес на управление,  гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов №14 с ЕИК 825397012  и данъчен номер BG825397012 (наричани по-долу "Mallcar" или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме съвместни администратори при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате длъжностното лице по защитата на личните данни на Mallcar на електронна поща с адрес mallcar.eu@gmail.com

Кои категории лични данни обработваме ние

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

        Когато си създавате профил в Mallcar, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;

        Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на Unimag като: снимка, пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;

        Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

Освен това ви предлагаме да се регистрирате в платформата на Mallcar чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на Mallcar. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

  1. Предоставяне на услуги на Mallcar  във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

        създаване и управление на профил в платформата на Mallcar;

        обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

        разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

        връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

        възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

        отпускане на кредит чрез eCredit, в сътрудничество с нашите партньори „БНП Париба Лични Финанси“ АД и „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“;

        подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на Mallcar или на маркетплейс продавачите в онлайн платформата на Mallcar;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Mallcar и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

  1. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

  1. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

        промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;

        използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

        се свържете с Mallcar, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

  1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

        мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на Mallcar срещу кибератаки;

        мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

        мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в Unimag. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

        дружества от групата от дружества, към които принадлежи Mallcar;

        партньори в пазарната платформа на Unimag;

        доставчици на куриерски услуги;

        доставчици на платежни/ банкови услуги;

        доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

        доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

        застрахователни компании;

        доставчици на ИТ услуги;

        други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в Румъния.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в Mallcar. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Съответните права

Описание

Достъп

Можете да ни помолите:

        да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

        да предоставим копие от тези данни;

        да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне

Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

        те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

        Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

        упражнявате законно право на възражение; или

        те са били незаконно обработвани; или

        е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

        за да се изпълни законово задължение; или

        за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в Mallcar и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от Mallcar, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и Unimag няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в Mallcar с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

        тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

        обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

        те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

        Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

        ако имаме Вашето съгласие; или

        за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

        за да се защитят правата на Mallcar или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

        обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

        обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

        поражда правни последици за Вас; или

        Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

        ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;

        е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или

        се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.  

        Напомняме ви, че можете да се свързвате с длъжностното лице по защита на личните данни на Mallcar по всяко време като изпращате своето искане до него по следния начин: на mallcar.eu@gmail.com

Защита на личните данни

Дружество Пловдив Тех Парк АД  (наричано по-нататък "Mallcar“ или „ние“), което управлява електронния магазин www.mallcar.eu, декларира, че всички лични данни (по-нататък само „данни“) се считат за строго поверителни и с тях се работи в съответствие с действащите законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова отделяме нужното внимание на личните данни и тяхната защита. В настоящата декларация за поверителност (нататък само „Декларация“) ще намерите информация за това, какви лични данни събираме за вас, въз основа на какви правни основания ги обработваме, с каква цел ги използваме, колко време ги съхраняваме, на кого можем да ги предадем. В Декларацията ви информираме също така за това, какви права имате във връзка с обработката на личните ви данни.

 

1.     Какви лични данни обработваме?

Ако използвате услугите на нашия електронен магазин или обекти (т.е. магазини или места за получаване на стоки), обработваме различни ваши лични данни.

         Ако пазарувате

Данните, които ни предоставяте най-често, са получени чрез формуляра за поръчка на стоки или други услуги на уебсайта ни. Това са най-вече данни, необходими за сключване на договора за покупка.

Тези данни са необходими за осъществяване на поръчката ви и могат да се разделят на следните групи:

1.       Данни за идентификация, които са име и фамилия, а ако пазарувате за фирма – идентификационен и данъчен номер;

2.       Данни за контакт, които са имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, данни за банкова сметка, данни за плащане.

3.       Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти, обем на предоставените услуги, потребителски сегмент.

        Ако сте абонирани за получаване на търговски съобщения

Можете да се абонирате за получаване на търговски съобщения относно любими продукти, които сте закупили от нас. Можете да се откажете от получаването на съобщенията по всяко време посредством линка за отписване, който ще намерите в долната част на всеки имейл, съдържащ такива съобщения. Ако имате клиентска сметка, отписването е възможно също посредством сметката ви.

Ако сте регистриран клиент, можете да се абонирате за получаване на търговски съобщения също чрез SMS или push уведомления в мобилното ни приложение. Push уведомления, съдържащи търговски съобщения, можете да получавате и на Facebook, т.е. на Messenger. Тази обработка се ръководи от Декларацията за поверителност на съответната социална мрежа. Можете да се откажете от получаването на съобщения посредством тези канали по всяко време.

        Ако посетите уебсайта ни или създавате съдържание в него

Ако посетите уебсайта ни, по време на посещението ви събираме от вас различна информация, като например вашия IP адрес, настройките на браузъра и предпочитания език, посетените страници, както и времето на посещението. Освен това наблюдаваме движението ви в уебсайта, върху какви линкове кликвате, за да можем възможно най-добре да персонализираме съдържанието за вас и за да ви предложим продукти и съдържание, които ще ви допаднат.

Когато посетите сайта ни, записваме във вашия браузър и устройство „бисквитки“ (cookies), които след това четем и на които е посветена отделна глава на настоящата Декларация.

Освен „бисквитки“ обработваме и данните за вашето поведение на уебсайта ни, вашия IP адрес, данните, предоставени от вашия браузър и по-конкретно разделителната способност, операционната система на устройството ви и нейната версия и езикови настройки.

Умеем също така да ви свържем със социалните мрежи, включително и да осигурим автоматично влизане във вашия профил в съответната социална мрежа. За осъществяване на това свързване, във връзка със статиите в блога, сайтът ни използва т.нар. социални плъгини, т.е. бутони за споделяне, благодарение на които можете да споделяте в своя профил избраното съдържание. След свързването, в социалните мрежи и на други уебсайтове може да ви се показват персонализирани предложения и целенасочени реклами, препращащи към нашия сайт.

За да ви включим още повече в света на красотата, ние ви даваме възможност да бъдете активни на сайта ни и да създавате съдържание като рецензии за закупени продукти и определяне на предимствата им или коментари към статиите в блога. За да можете да създавате такова съдържание, не е необходимо да имате клиентска сметка. До коментарите ви може да бъдат посочени въведени от вас име и фамилия, ако ги попълните във формуляра. За съдържанието, което добавяте и активността си на нашия сайт, носите отговорност вие, затова ви призоваваме да не съобщавате по този начин лични данни, които не желаете да бъдат обществено достъпни.

Уебсайтът ни може да съдържа линкове към други сайтове, които смятаме за практични и съдържат полезна информация. Затова бихме желали да ви предупредим, че тези сайтове може да са собственост и да се поддържат от други дружества и организации, които обработват личните данни съгласно своя Декларация за поверителност. Нашето дружество няма никакъв контрол над това обработване и не носи никаква отговорност за каквито и да било данни, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уебсайтове.

        1.5. Ако се свържете с нас на телефона на клиента или през социалните мрежи

Ако решите да се свържете с нашата клиентска поддръжка по телефон или по имейл, обработваме преди всичко записи на телефонните разговори, които се наблюдават, както и записи на кореспонденцията по електронната поща.

Ако се свържете с нас във връзка с ваше искане посредством сайта ни или профила ни в някои социални мрежи, обработката на личните ви данни се ръководи изключително от Декларацията за поверителност на дружеството, което управлява съответната социална мрежа.

        1.6. Ако посетите някой от магазините ни

В нашите магазини и други помещения разполагаме камери за видеонаблюдение поради защита на законните ни интереси с цел защита на нашето и вашето имущество. Ако посетите наш магазин, обработваме видеозапис, на който е възможно да фигурирате. Всички помещения, в които са разположени камери, са надлежно обозначени с предупредителни знаци.

        1.7. Ако включите предупреждение за следене на наличност

Ако продуктът, към който проявявате интерес, в момента не е наличен, ние ви предлагаме възможност да си настроите следене на наличността. В момента, когато продуктът отново постъпи в склада, ще ви информираме за това със съобщение, изпратено на посочения от вас имейл адрес, който обработваме с тази цел.

        1.8. Ако ни дадете оценка в порталите за оценка

След получаване на стоки е възможно да получите покана да ги оцените и да изразите удовлетвореността си посредством избран портал за оценка. Ние сме изключително благодарни за всяка обратна връзка, но само от вас зависи дали ще решите да ни дадете оценка или не. Ако изпратите оценка, ние обработваме и предаваме на съответните партньори следните данни:

1.       Данни за контакт, по-конкретно имейл адрес, който служи за изпращане на покана за оценка;

2.       Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти.

        1.9. Ако участвате в потребителски конкурс

Посредством уебсайта ни или профил в социалните мрежи ние организираме за вас атрактивни конкурси, в които можете да се включите. Пълния текст на правилата ще намерите тук. Възможно е обявяването на победителя да бъде публично, което означава, че на уебсайта ни или в профила ни в дадената социална мрежа можем да публикуваме някои данни на победителя. Всяко действие или комуникация с нас посредством социалните мрежи и обработката на личните ви данни се ръководи от Декларацията за поверителност на дружеството, което стопанисва съответната социална мрежа.

Ако се включите в конкурс, обработваме следните лични данни:

1.       Данни за идентификация, които са име и фамилия;

2.       Данни за контакт, по-конкретно вашия профил в социалните мрежи или имейл адрес, а при спечелване на награда също така адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, за да ви бъде изпратена.

        1.10. Ако се включите в потребителски тест или други организирани от нас събития

Ако участвате в предлагана от нас програма за потребителски тестове, можем да обработваме следните данни:

1.       Данни за идентификация, които са име и фамилия;

2.       Данни за контакт, по-конкретно вашия имейл адрес и телефонен номер;

3.       Записи от видеонаблюдение, т.е. външния ви вид.

Организираме за вас също така различни събития и мероприятия, при които може да обработваме следните данни:

1.       Данни за идентификация, които са име и фамилия, евентуално идентификационен и данъчен номер;

2.       Данни за контакт, по-конкретно вашия имейл адрес и телефонен номер.

Ще ви информираме за конкретните лични данни, които обработваме за всяко събитие.

 

2.     С каква цел обработваме лични данни?

         Закупуване на стоки и услуги

Най-често обработваме личните ви данни с цел изпълнение на договор за покупка, за да можем успешно да обработим поръчката, която сте отправили посредством уебсайта ни, мобилно приложение или телефон на клиента, и да ви изпратим стоките. Имейл адресът и номерът на телефона служат за изпращане на потвърждение на поръчката, потвърждение за получаване на плащането, изпращане на електронна фактура, както и за периодично информиране относно състоянието на поръчката ви и евентуално друга индивидуална комуникация, свързана с конкретната поръчка.

        Маркетингови предложения

Изпращаме ви търговски съобщения за продукти, подобни на тези, които сте закупили от нас. По всяко време можете да се откажете от получаването на тези съобщения посредством линка за отписване, който ще намерите във всеки имейл, съдържащ такива съобщения. Ако сте регистриран клиент ви изпращаме търговски съобщения чрез SMS съобщения или push уведомления в мобилното ни приложение. Push уведомления, съдържащи търговски съобщения, можете да получавате и на Facebook, т.е. на Messenger. Тази обработка се ръководи от Декларацията за поверителност на съответната социална мрежа. Ако прекратите абонамента си за получаване на търговски съобщения, повече няма да използваме електронните ви контакти за тази цел.

        2.4. Приспособяване и създаване на съдържанието, подобряване на хода на уебсайта

Искаме да приспособим съдържанието за вас и да ви доставяме стоките, от които се интересувате. По тази причина използваме събраните лични данни за персонализиране на съдържанието и предложенията на нашия уебсайт. Маркетинговите предложения, които ви се показват, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме събрали от вас с течение на времето в зависимост от данните за контакт и демографските данни, любимите ви продукти, както и други данни, свързани с използването на нашия уебсайт. Ние не извършваме изцяло автоматизирана обработка, която би имала правни последствия за вас.

Обработваме данни за вашето поведение на уебсайта ни, което позволява да получим информация, въз основа на която можем непрекъснато да подобряваме сайта, така че потребителското преживяване да бъде възможно най-приятно за вас. Можем да използваме личните ви данни и за различни статистики, като например следене на посещаемостта или мерене на ефективността на дадена реклама, както и за тестване на нови функции на уебсайта ни или мобилното приложение. Данните за поведението ви на уебсайта ни са важни също и за предотвратяване на всякакви атаки спрямо уебсайта.

На уебсайта ни можете също така да създавате определено съдържание. Ако решите да напишете рецензия на закупените от вас продукти, обработваме личните ви данни с цел обработка и изобразяване на въпросната оценка. Ако се включите в дискусията към статиите в нашия блог и ни напишете коментар, обработваме личните ви данни с цел обработка и изобразяване на въпросния коментар.

        2.5. Клиентска поддръжка и комуникация

Непрекъснато се стремим да подобряваме услугите, които предоставя нашият отдел обслужване на клиенти, а за да можем да реагираме възможно най-бързо на вашите изисквания и да осигурим такова обслужване, имаме нужда от вашите лични данни за успешна обработка на вашите искания или отстраняване на потенциалните проблеми при изпълнението на договора за покупка. Ако се свържете с нас по телефона, след като предварително сме ви предупредили за това, ще записваме разговора с вас, за да можем да продължим да повишаваме качеството на услугите си.

Събраните лични данни използваме също така с цел комуникация с вас и индивидуализирането ѝ. Възможно е например да се свържем с вас по телефона, чрез имейл, в мобилното приложение или по друг начин, за да ви припомним, че в кошницата ви има продукти или за да ви помогнем да довършите поръчката си. Също така за да ви съобщим актуалното състояние на вашето искане, поръчка или рекламация или евентуално за да получим допълнителна информация. Освен това можем да ви предупреждаваме, че трябва да извършите действие, което е необходимо за запазване на активното състояние на клиентската ви сметка.

        2.6. Записи от видеонаблюдение

В нашите магазини и други помещения разполагаме камери за видеонаблюдение поради защита на законните ни интереси с цел защита на нашето и вашето имущество.

        2.7. Уведомяване за наличност на стока

Ако настроите следене на наличността на изчерпана стока, в момента, в който продуктът отново постъпи в склада, ще ви информираме за това със съобщение, изпратено на посочения от вас имейл адрес.

        2.8. Установяване на удовлетвореността с помощта на портали за оценка

Във връзка с покупката можете да получите също така покана за оценка посредством портал за оценка. В този случай целта на обработката е установяване на удовлетвореността.

        2.9. Потребителски конкурси

Ако решите да участвате в организиран от нас конкурс, обработваме личните ви данни с цел осъществяване на конкурса, а ако спечелите награда – с цел публично обявяване на победителя и осъществяване на контакт с вас.

        2.10. Потребителски тестове и организиране на събития

Ако вземете участие в предлагана от нас програма за потребителски тест, обработваме личните ви данни с цел тестване на нови или съществуващи функции на нашите системи.

Ако вземете участие в събития, които организираме, обработваме личните ви данни с цел планиране, осъществяване и оценка на организираните събития.

        2.11. Подобряване на услугите

Използваме личните ви данни за непрекъснато усъвършенстване на нашите услуги и системи, както и за добавяне на нови функции. Обработваме личните данни също така с цел да вземаме информирани решения, използвайки обобщени анализи и бизнес разузнаване въз връзка с нашия законен интерес, който произтича от свободата на развиване на бизнес дейност и се състои в необходимостта от подобряване на услугите с цел успех в икономическата надпревара. Но за да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, използваме за тази цел лични данни, които са анонимизирани във възможно най-голяма степен.

        2.12. Защита, безопасност и решаване на спорове

Вашите лични данни можем да съхраняваме също с цел осигуряване на защитата и безопасността на нашите клиенти и системи, за предявяване на нашите права и правни искания, установяване и превенция на измами, решаване на спорове или утвърждаване на нашите споразумения. Освен това можем да обработваме лични данни с цел евентуални проверки от обществените органи.

3. Въз основа на какви правни основания обработваме лични данни?

Лични данни обработваме в различен обем и за различни цели, подробно описани в чл. 1 и 2 по-горе, а именно:

a) Без ваше съгласие въз основа на изпълнение на договор, изпълнение на законови задължение или наш законен интерес;

b) Въз основа на ваше съгласие

Видовете обработка на лични данни, които можем да извършваме без ваше съгласие, произтичат от определената цел на съответната обработка, както и от позицията, в която се намирате спрямо нас – дали сте просто посетител на уебсайта ни, дали пазарувате от нас, или се регистрирате. Обработката на личните ви данни може да настъпи също и ако сте адресат на поръчана стока, ако комуникирате с нас или ако посетите наш магазин.

 

        Изпълнение на законови задължения

Освен това трябва да изпълняваме определени условия, които са ни възложени от съществуващите правни норми. За обработването на личните ви данни въз основа на изпълнението на тези задължения не е необходимо да имаме вашето съгласие. Въз основа на това правно основание обработваме вашите данни за идентификация и за контакт, както и данните за поръчките ви. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 1.

        Съгласие

За целите на изпращане на търговски съобщения по имейл можем да обработваме данните ви по ваше съгласие. Въз основа на дадено от вас съгласие ги обработваме, в случай че не ги обработваме въз основа на законен интерес. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си и да прекратите абонамента си за получаване на търговски съобщения. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 3.

Искаме съгласието ви също в случай че планирате да публикувате рецензия за закупени стоки или коментар в блога, ако си настроите функцията следене на наличността или вземете участие в потребителски тест или друго събитие. И в тези случаи, разбира се, можете по всяко време да оттеглите съгласието си. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 4, 7 и 10.

        3.4. Законен интерес

Обработваме личните ви данни също така въз основа на законен интерес, за да можем да подобряваме и адаптираме предлаганите услуги, да установяваме дали сте били доволни от изпълнението на поръчките, да рекламираме по-ефективно предлаганите стоки и услуги. Става въпрос за данните, посочени в чл. 1 ал. 4 и 5.

Въз основа на законен интерес, който се състои в директен маркетинг, можем да ви изпращаме също търговски съобщения относно продукти, подобни на онези, които вече сте закупили от нас. Това е възможно само при условие че не подадете възражение срещу такава обработка. Ако обаче сте регистриран клиент, ние ви изпращаме търговски съобщения въз основа на изпълнението на договора. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 3.

Наш законен интерес е също така защитата на законовите ни права, вътрешните ни записи и проверката на надлежното изпълнение на нашите услуги. В този случай обработваме всички категории лични данни, посочени в чл. 1.

Нашият законен интерес се изразява също в изпращането на покана за оценка на направена покупка посредством портал за оценки, или оценка на организираните от нас потребителски конкурси. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 8 и 9.

Обработването на личните ви данни въз основа на законен интерес се случва също в случай че посетите нашите магазини, които се наблюдават чрез система за видеонаблюдение с цел защита на имуществото. Против тази обработка можете да подадете възражение по всяко време. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в чл. 1, ал. 6.

4.     На кого предаваме лични данни?

В повечето случаи обработваме личните ви данни за лични цели като техен администратор, което означава, че определяме горепосочените цели за събиране на личните ви данни, определяме средствата за обработката им и надлежното им изпълнение.

Предаваме личните ви данни на своите партньори само в случаите, когато това е необходимо в рамките на изпълнението на договор за покупка, например за извършване на плащане или доставка.

Вашите лични данни предаваме също така на своите лица, обработващи данни, които, разбира се, спазват законовите условия за защита на личните данни. Тези лица обработват личните данни съгласно инструкциите ни и тази обработка по никакъв начин не засяга правата ви. С ваше съгласие можем да предадем личните ви данни също на социалните мрежи или на доставчиците на маркетингови инструменти за изобразяване на целенасочена реклама на други уебсайтове.

        4.1. Категории получатели

Може да предадем личните ви данни на следните субекти:

        На дружества и лица, обработващи данни, от групата Mallcar въз основа на изпълнение на договора за покупка;;

        На дружества, предлагащи услуги за разплащане с цел обработка на плащанията по вашите поръчки, т.е. изпълнение на договора за покупка;

        На транспортни фирми с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и уреждане на рекламации, включително прекратяване на договора за покупка;

        На доставчиците на стока или центровете за обслужване във връзка с рекламация на поръчана от вас стока или услуга;

        На партньори, извършващи изпращане на търговски съобщения, които имат задължение за пазене на тайна и нямат право да използват личните ви данни за никакви други цели;

        На доставчиците на маркетингови инструменти; които ни помагат с персонализирането на предложенията и съдържанието;

        На социалните мрежи, ако комуникирате с нас посредством социалните мрежи или споделяте съдържание с помощта на социалните плъгини;

        На доставчиците на инструменти за комуникацията на отдел обслужване на клиенти с вас, или на външен кол център;

        На партньори, извършващи оценка на удовлетвореността сред клиентите;

        На доставчиците на технологии и облачни услуги;

        На правни или финансови представители и съдилища с цел обработка на данъчни документи, събиране на вземания или други причини, произтичащи от изпълнението на нашите законови задължения;

        На обществените органи, в случай че предявяваме правата си (например на полицията).

Ако трети лица използват вашите лични данни в рамките на своите собствени законни интереси, не носим отговорност за такава обработка. Тази обработка се ръководи изключително от Декларацията за поверителност на съответните дружества и лица.

        4.2. Предаване на данни извън ЕС

При предаване на личните ви данни на нашите лица, обработващи данни, в някои случаи можем да предадем личните ви данни също на трети страни, които не влизат в състава на Европейския съюз и които не осигуряват съответното ниво на защита на личните данни. Такова предаване от наша страна ще бъде осъществено само в случай че нашето лице, обработващо данни, се ангажира да спазва стандартните договорни декларации, издадени от Европейската комисия, които можете да намерите тук.

5. За какъв период обработваме личните данни и как са защитени?

        5.1. Срок на обработка

Преди всичко обработваме личните ви данни за периода на действие на нашето договорно отношение, т.е. договора за покупка. Личните данни, които са необходими за изпълнение на всички наши задължения, независимо дали става дума за задължения, произтичащи само от сключването на договор между нас или общовалидни правни норми, сме длъжни да обработваме за периода, установен от съответните правни норми или в съответствие с тях. Например в издадените от нас счетоводни документи, в качеството си на администратор, сме задължени да съхраняваме данните за вас най-малко в продължение на 10 години от издаването.

Освен това обработваме лични данни за периода, който е необходим, за да можем да изпълняваме надлежно всички свои задължения, произтичащи от сключените договори и общовалидните правни норми. Например в издадените от нас счетоводни документи сме задължени да съхраняваме данните за вас най-малко в продължение на 10 години.

В рамките на изпълнението на вашите искания и предоставянето на качествено клиентско обслужване обработваме вашите лични данни след сключване на договорни отношения, включително до 1 година от изтичането на гаранцията на закупените стоки поради решаване на евентуални спорове.

Ако комуникирате с нас посредством нашия отдел за обслужване на клиенти, съхраняваме личните ви данни от комуникацията в продължение на 2 години, включително записите на разговорите, които се наблюдават.

Ако ни дадете съгласието си за изпращане на търговски съобщения, то е валидно за период от 4 години или до оттеглянето му. Освен това, ако дадете съгласието си да ви информираме за наличността на следена от вас стока, съгласието е валидно до изпращане на информация за наличността, но най-много за период от 1 година или до оттеглянето му. Съгласието, дадено чрез изпращане на ваша рецензия на продукт, е валидно за период от 6 години или до оттеглянето му. Ако участвате в създаването на съдържанието на статиите в нашия блог, съгласието, дадено чрез изпращане на коментар към статиите, е валидно за период от 2 години или до оттеглянето му. Ако решите да участвате в потребителски тест или в други събития, които организираме, и дадете съгласието си, ние обработваме личните ви данни в продължение на 1 година или до оттегляне на съгласието, като това се касае и за записите от видеонаблюдение или аудиовизуалните записи, ако има такива.

В случай че вземете участие в организирани от нас конкурси, обработваме вашите лични данни в продължение на 1 година. Ако посетите наш магазин или други помещения на нашето дружество и пространството около тях, обработваме записите от камерите в период от 90 дни след датата на извършване на записа.

В останалите случаи периодът на обработка на вашите лични данни произтича от целта на обработката или е определен от специални правни норми в областта на защитата на личните данни. След изтичане на определените срокове за обработка вашите лични данни автоматично се заличават.

        5.2. Защита

Личните данни, които сме събрали за вас и които обработваме, стигат до нас в шифриран вид, като за този процес използваме система за кодиране SSL (secure socket layer). Тъкмо тази система гарантира, че при комуникацията на браузъра ви с нашия сървър вашите лични данни са в безопасност. Уебсайтът ни и другите системи, с които работим, са защитени с помощта на съответстващи технически и организационни мерки от загуба и унищожаване на вашите лични данни, от достъп на външни лица към личните ви данни и от тяхната промяна или разпространение.

Периодично подобряваме защитата, като изискваме и от нашите лица, обработващи данни, да докажат съответствието на системите, които използват, с ОРЗД (GDPR).

Ако се регистрирате, достъпът до вашата клиентска сметка е възможен единствено след въвеждане на избраната от вас парола. Нямаме достъп до паролата ви, защото я съхраняваме в шифриран вид, който не може да се дешифрира дори и от нас.

Призоваваме ви да обърнете внимание, че е задължително да не съобщавате данните си за достъп на трети лица. След приключване на активността ви в клиентската сметка препоръчваме да излезете от нея, особено в случай че споделяте даденото устройство с други потребители. Ние не носим отговорност за евентуални злоупотреби с вашата парола, освен ако директно не сме причинили такава ситуация.

6. Как използваме „бисквитки“?

Използваме също така файлове „бисквитки“, за да може уебсайтът ни да функционира правилно, предложенията ни да бъдат адекватни, интересни и лесни за ползване. За да можем да използваме „бисквитки“, е необходимо браузърът, който използвате, да ги поддържа. Уебсайтът ни работи и без „бисквитки“, но в много ограничен обем и без възможност за използване на някои основни функции.

„Бисквитките“ са стандартен инструмент за запазване на информация, отнасяща се до използването на уебсайтове.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се създават автоматично при посещение на всеки уебсайт и които са запазени в използвания от вас браузър на вашия компютър или друго устройство. Благодарение на някои „бисквитки“ успяваме да свържем вашата активност на уебсайта ни до момента, когато изключите браузъра. С изключването на прозореца на браузъра тези „бисквитки“ се изтриват автоматично.

Има обаче и други „бисквитки“, които остават във вашия браузър или устройство за предварително настроен период от време и при всяко посещение на уебсайта ни се активират. Освен „бисквитки“ използваме също т.нар. проследяващи пиксели, които са малки картинки, невидими за обикновения потребител, които работят на подобен принцип като „бисквитките“. Периодът на оставане на „бисквитките“ във вашия браузър или устройство зависи от настройките на самите бисквитки, както и на вашия браузър. Данните, получени от „бисквитките“, съхраняваме в продължение най-много на 1 година.

        6.1. Какви „бисквитки“ използваме?

Файловете „бисквитки“, които използваме в уебсайта си, могат да се разделят на 2 основни типа:

        Краткотрайни, т.нар. „session cookies“, които се изтриват веднага след приключване на посещението на уебсайта ни;

        Дълготрайни, т.нар. „persistent cookies“, които остават във вашия браузър или устройство определено време или докато не ги премахнете ръчно.

В зависимост от функциите им можем да разделим файловете „бисквитки“ на следните видове:

        Основни, които са технически и функционални „бисквитки“, важни за основното функциониране на уебсайта. Без тези „бисквитки“ не можете да слагате стоки в кошницата, да изпращате поръчки или да влезете в клиентската си сметка.

        Аналитични, които ни помагат да увеличим потребителското удобство на уебсайта ни, като разберем как го използват потребителите. Освен това ни позволяват да анализираме въздействието на различните канали за продажба.

        Ремаркетингови, които използваме за персонализиране на съдържанието на рекламите и правилното им насочване.

На практика използваме горепосочените „бисквитки“ например с цел:

        Правилно функциониране на кошницата, за да можете възможно най-лесно и бързо да довършите поръчката си.

        За запаметяване на вашите данни за вход, за да не се налага да ги въвеждате повторно.

        Възможно най-добро приспособяване на уебсайта ни към вашите изисквания благодарение на проследяване на посещенията, движението ви на уебсайта и функциите, които използвате.

        Набавяне на информация за това, кои реклами разглеждате , за да може занапред да не ви показваме реклами на стоки, които не ви интересуват.

Някои „бисквитки“ както и съдържанието им могат да събират информация, която в последствие може да се използва от трети страни и която може например директно да подпомага рекламната ни дейност (т.нар. „бисквитки на трети страни“). Например информацията за продуктите, закупени от уебсайта ни, може да бъдат показани от рекламна агенция като част от изобразяването и адаптирането на рекламните банери на уебсайтове, които посещавате. Тези „бисквитки“ обаче за трети страни са в анонимизиран вид и по тези данни не можете да бъдете идентифицирани.

        6.2. Как можете да ограничите „бисквитките“?

Настройките за използване на „бисквитки“ са част от интернет браузъра, който използвате, като при повечето браузъри първоначалните настройки приемат „бисквитки“. Възможно е с помощта на браузъра си изцяло да откажете файловете „бисквитки“ или само да ги ограничите до избрани от вас видове. По този начин обаче ограничавате също така действието на уебсайта ни и няма да имате възможност да използвате предлаганите от нас функции в пълен обем, включително влизането във вашата клиентска сметка.

Можете също така да използвате анонимен режим на браузъра, който не пречи изцяло на използването на „бисквитки“, но ги анонимизира по-добре и не запазва историята на посетените уебсайтове.

Информация за възможностите за настройка на файловете „бисквитки“ ще намерите на посочения по-долу линк или в други документи на интернет браузърите:

        Chrome

        Firefox

        Internet Explorer

        Android

        Iphone и Ipad

Ефикасен инструмент за управление на „бисквитките“ ще намерите също на сайта https://www.youronlinechoices.com/bg/.

7. Какви са вашите права и как можете да ги предявите?

Също както ние имаме права и задължения при обработването на вашите лични данни, така и вие имате свои права, които можете да предявявате. Сред тях са:

        Право на достъп

Имате право да изисквате безплатна информация за обработката на личните си данни – какви данни за вас обработваме, с каква цел и за какъв период, откъде получаваме вашите данни и на кого ги предаваме. В рамките на правото на достъп можете да поискате от нас да ви изпратим структуриран, машинно четим формат на обработваните данни. След като надлежно проверим идентичността ви, с удоволствие ще ви генерираме копие на имейл адреса на Пълномощника за защита на личните данни (по-нататък само „Пълномощник“) .

        Право на поправка

Ако установите, че обработваните данни са неверни или непълни, имате право да поискате да бъдат поправени. Ние с удоволствие и без излишно забавяне ще поправим или допълним данните ви. Необходимо е само да изпратите имейл на адреса на Пълномощника.

        Право на заличаване

В някои случаи можете да използвате правото си за заличаване на вашите лични данни, които обработваме. В такъв случай без излишно забавяне изтриваме или анонимизираме личните ви данни. Това обаче не се отнася за онези лични данни, от които имаме нужда за изпълнение на законовите си задължения и чието съхранение ни е възложено от правните норми (напр. изпълнението на вече подадена поръчка), или защитата на нашите законни интереси. Личните данни се заличават също в случай че съответните данни вече не са необходими за съответната цел или ако съхранението на личните ви данни е недопустимо поради други причини, установени от закона. Можете да поискате от Пълномощника изтриване на личните ви данни посредством имейл..

         Право на ограничаване на обработката

В някои случаи можете да използвате правото си на ограничаване на обработката на личните ви данни, които обработваме. Можете да поискате избрани от вас лични данни да не са предмет на по-нататъшна обработка за ограничен период от време. Можете да поискате от Пълномощника ограничаване на обработката на личните ви данни посредством имейл адрес.

        Право на преносимост

Имате право да получите от нас всички лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме въз основа на ваше съгласие. Ние ще ви предоставим личните данни в структуриран и машинно четим формат. С удоволствие ще ви генерираме данните в такъв формат, необходимо е само да изпратите искане на имейл адреса на Пълномощника.

        Право на подаване на възражение срещу обработката

Имате право да подадете възражение срещу обработката на личните ви данни, която се извършва въз основа на наш законен интерес. Ако става въпрос за обработка с маркетингови цели, ще спрем да обработваме личните ви данни без излишно забавяне. Но в останалите случаи ще го направим след повторна преценка на нашите законни интереси и вашите права и аргументи. Възражение срещу обработката можете да подадете чрез изпращане на искане до имейл адреса на Пълномощника.

        Право на подаване на оплакване

Прилагането на горепосочените права и процедури по никакъв начин не засяга правото ви да подадете оплакване към съответния наблюдателен орган. Това право можете да използвате най-вече ако смятате, че обработваме личните ви данни неправомерно или в противоречие с общовалидните правни норми. Компетентната инстанция, която разглежда оплакванията на клиентите, е Комисията за защита на личните данни със седалище София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

8. Свържете се с нас

В случай на каквито и да било въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Декларация и обработката на личните ви данни, можете по всяко време да се обърнете към Пълномощника по защита на личните данни, с когото можете да се свържете посредством имейл адрес. Молбата ви ще бъде разгледана без излишно забавяне, но най-късно до 30 дни. В изключителни случаи, особено с оглед на сложността на искането ви, имаме право да удължим този срок с още два месеца. В случай на такова удължаване ще ви информираме за него и за причините.

Не се колебайте да се свържете с нас също така на нашия телефон на клиента, посочен в края на настоящата Декларация.